Reglement voor een aangenaam verblijf

De directie en de medewerkers van de camping doen al het mogelijke om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Toch willen we u graag verzoeken de volgende regels door te lezen. Deze zijn ontwikkeld voor het welzijn van allen en houden rekening met de normen van de Junta de Andulucía voor campings, en onze eigen intern reglement.

 1. De camping is volledig gericht op naturisten. Het is een familiecamping bedoeld om uit te rusten, vakantie te vieren en in alle vrijheid te kunnen genieten van een naturistische levensstijl.
  • Het restaurant beschikt over speciale openingstijden voor naturisten en geklede gasten, naargelang het seizoen.
 2. Staanplaatsen mogen niet gebruikt worden voor commerciële activiteiten, werkzaamheden of betaalde diensten, op straffe van verwijdering.
 3. Toestemming voor bezoek kan ontzegd worden als zij niet voldoen aan de toegangsregels voor de Camping.
 4. Het is niet toegestaan dat mensen het terrein van de camping of de percelen betreden zonder zich eerst te registreren bij de receptie.
  • Het toelaten van personen op de camping of uw staanplaats zonder dat zij geregistreerd zijn bij de receptie, is grond voor verwijdering van de camping.
 5. Maak spaarzaam gebruik van water en sluit kranen na gebruik. Het besparen van water is noodzakelijk voor het milieu en we gaan graag ethisch om met onze planeet en omgeving.
 6. Het water in de kranen op de percelen is niet geschikt om te drinken.
 7. Drinkwater kan verkregen worden bij specifieke drinkwaterkranen op het terrein (zie kaart).
 8. Bij noodgevallen, brand of evacuatie:
  • Lees het bijgevoegde document over veiligheid en evacuatie.
  • Neem direct contact op met een van de medewerkers.
  • Volg de aanwijzingen op de kaart en/of de borden en begeef u direct naar een nooduitgang, in de richting van het verzamelpunt.
 9. Ter bescherming van de privacy van iedereen die op de camping verblijft of werkt is het niet NIET toegestaan foto’s of video’s te maken, behalve als de directie wegens buitengewone omstandigheden hiervoor toestemming heeft gegeven.
 10. De maximale rijsnelheid is 10 km/u.
 11. Fietsen, elektrische skates, hoverboards en andere vervoersmiddelen mogen met een maximale snelheid van 10 km/u gebruikt worden. Onvoorzichtig gebruik is niet toegestaan.
 12. Zorg dat uw bezittingen niet op naburige percelen of gemeenschappelijk terrein belanden. Gebruik alleen uw eigen perceel om overlast voor anderen te voorkomen.
 13. Voertuigen moeten op de eigen staanplaats geparkeerd staan. Parkeer uw auto niet op de binnenwegen, om overig verkeer en hulpdiensten niet te hinderen.
 14. Het is verboden te parkeren op gemeenschappelijke terreinen. Als u uw auto liever niet op uw eigen perceel parkeert, kunt u de parkeerplaats gebruiken. In het hoogseizoen wordt hiervoor een supplement in rekening gebracht.
 15. Vanaf 24:00 uur wordt de poort van de camping voor voertuigen gesloten.
  • Als u op een later tijdstip aankomt, dient u de parkeerplaats van de camping te gebruiken. ‘S nachts is het niet toegestaan om over de camping te rijden.
  • U kunt de auto ’s nachts gratis parkeren op de parkeerplaats en deze ’s morgens ophalen.
 16. Als u voor 08:00 uur wilt vertrekken, vragen we u uw auto op de parkeerplaats te parkeren. Het is voor die tijd niet toegestaan om over de camping te rijden en de toegangspoort is dan nog gesloten.
 17. Stiltetijden: op de camping hechten we een groot belang aan rust en stilte. Daarom letten we streng op naleving van de stille uren:
  • Nachtelijke stilte 24:00 – 08:00 uur (volstrekte stilte). Samenkomsten kunt u houden of voortzetten op het recreatieterrein. Het geluid van televisies of andere apparaten mag niet buiten de perceelsgrenzen te horen zijn.
  • Tijdens het middaguur, naargelang het seizoen (kan gewijzigd worden):
   • Laagseizoen: 14:30 – 15:30
   • Hoogseizoen: 14:30 – 16:30 uur
 18. Op de staanplaatsen mag overdag (en met name ’s nachts geen lawaai worden gemaakt (televisie, spelcomputers, enz.). Het volume van deze apparaten mag niet te horen zijn buiten de perceelgrenzen en geen overlast veroorzaken. In de stille uren bevelen wij aan het volume laag te zetten, of een koptelefoon te gebruiken.
 19. Als u na 24:00 uur wilt blijven kletsen, drinken of spelen, wordt u vriendelijk verzocht naar het recreatieterrein of het voetbalveld te gaan. Deze terreinen zijn ’s nachts verlicht.
 20. In het zwembad wordt iedereen ouder dan 16 jaar verzocht geen kleding te dragen.  Raadpleeg het zwembadreglement op het berichtenbord bij het zwembad voor meer informatie.
 21. Als er een badmeester of bewaker bij het zwembad aanwezig is, moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige zich naar de receptie begeven om een verklaring van verantwoordelijkheid en toestemming voor de minderjarige te ondertekenen, zodat de camping wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid of incident.
 22. Eventuele problemen op de camping wegens het niet naleven van het intern reglement of onaangepast gedrag zullen worden bestudeerd door de directie van de camping. Als dat nodig is, kunnen personen definitief van de camping verwijderd worden, zowel voor het huidige als voor toekomstig verblijf.
 23. De verantwoordelijkheid van minderjarigen ligt bij de ouders, wettelijke voogden of degenen die belast zijn met de zorg. Laatstgenoemden zijn volledig aansprakelijk voor hun daden.
 24. De betaling van facturen en andere diensten is contant. Het gebruik van creditkaarten en vergelijkbare betaalmiddelen is niet toegestaan. Betaling uitsluitend contant.
 25. Neem bij twijfel of hulp contact op met de receptie:
  • (+34) 952 55 64 62 / 610 48 26 15 (Tel. Camping)
  • (+34) 609 42 57 78 (Tel. nachtportier)
 26. De Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt ons gegevens te verstrekken. Daarom kunnen wij op verzoek van anderen niet naar u op zoek gaan, zelfs niet als het directe familieleden betreft. Als iemand contact met u wil opnemen moet dat via een andere weg plaatsvinden. Bij noodgevallen kunnen de nooddiensten gewaarschuwd worden.
 27. Barbecues mogen alleen gebruikt worden op het recreatieterrein.  Op de staanplaatsen mag u alleen eten klaarmaken op kleine houtskoolbarbecues, zonder overlast voor andere gasten.
 28. De putten in de wegen en straten van de camping zijn uitsluitend bedoeld voor de opvang van regenwater.
  • Het is verboden hierin afvalwater, grijs water uit de caravan of chemische toiletten te lozen, noch was- en afwaswater.
 29. We vragen u vriendelijk de verordeningen voor veiligheid en evacuaties door te lezen en u op de hoogte te stellen van de plaats van de dichtstbijzijnde brandblussers, voor noodgevallen of brand.

Belangrijke opmerking: Bij de receptie hebben wij de verordening voor binnenlands bestuur (Normativa de Régimen de Interior) beschikbaar, gepresenteerd in de Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (Málaga) en goedgekeurd door diezelfde instantie. Deze richtlijn geldt zowel voor ons als voor u als klant.