Reglement voor veiligheid en evacuatie

Geachte klant, voor een veilig en aangenaam verblijf op onze camping vragen we u dringend om de hiernavolgende aanwijzingen en aanbevelingen door te lezen. Met deze richtlijnen weet u wat u moet doen bij noodgevallen op het terrein of in uw bungalow, en helpt u tevens mogelijke gevaren en risico’s te beperken.

 1. Zoek de dichtstbijzijnde brandblussers zodra u op uw staanplaats of in uw bungalow aankomt.
 2. Zoek de borden van de nooduitgangen. Bekijk de borden op de binnenwegen die naar de receptie, het recreatieterrein en het verzamelpunt wijzen.
 3. Er zijn twee officiële nooduitgangen op de camping.
  1. De eerste is de hoofdingang voor voertuigen, bij de receptie.
  2. De tweede nooduitgang ligt bij de toegang van de accommodaties 400s naar links.
  3. De percelen 400s zijn toegankelijk via de doorsteek tussen perceel 212 en 316.
 4. Het verzamelpunt ligt tegenover de receptie, bij de speeltuin/het barbecueterrein. Als de gasten van de camping om een of andere reden geëvacueerd moeten worden, moet u naar het verzamelpunt gaan voor meer informatie en om te controleren of alle op de camping geregistreerde gasten aanwezig zijn.
 5. Als u in het restaurant bent, is het verzamelpunt op het strand, naast het restaurant, bij de hangmatten die daar zomers opgehangen worden. Blijf daar tot u nieuwe informatie krijgt van de medewerkers.
 6. De camping beschikt over een sirene voor waarschuwingen en evacuatie. Als u het alarm hoort, moet u contact opnemen met de medewerkers om te horen wat er aan de hand is. Begeef u in de richting van de nooduitgangen en de verzamelpunten, of naar de receptie om correcte informatie te ontvangen.
 7. Bij brand of een noodgeval moet u zo snel mogelijk het personeel waarschuwen. Blijf kalm en ontruim het getroffen gebied zo snel mogelijk. Als er geen medewerker van de camping in de buurt is, kunt u zelf een van de dichtstbijzijnde brandblussers gebruiken. Als u nog nooit zelf een brandblusser heeft gebruikt, kunt u dit beter overlaten aan iemand met ervaring of een van de medewerkers van de camping, om mogelijk letsel te voorkomen. Vergeet na de tijd niet om contact op te nemen met de receptie of een medewerker, zodat wij de lege brandblusser zo snel mogelijk kunnen vervangen.
 8. Bij een brand waarbij veel rook vrijkomt kunt u een vochtige handdoek gebruiken om uw mond en uw neus zo veel mogelijk te bedekken. Bij een grote brand mag u geen tijd verliezen met het verzamelen van uw spullen. Blijf niet rondlopen in het getroffen gebied, maar ga direct naar het verzamelpunt of de receptie voor meer informatie. Met kalmte en rust is iedereen gebaat, om snel te kunnen handelen.
 9. Als de camping geëvacueerd moet worden moet u proberen rustig te blijven. Gebruik uw auto niet, tenzij de anderszins aangegeven door het personeel van de camping. Help hulpbehoevenden of mensen die minder goed ter been zijn en volg de aanwijzingen van de medewerkers. Ga zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde nooduitgang, aangeduid op de kaart van de camping.
 10. Telefoonnummers voor noodgevallen: 112 Noodgevallen ALGEMEEN. (Er zijn ook tolken/vertalers in andere talen beschikbaar)
 • Het nummer 112 kunt u gebruiken als u politie, brandweer of ambulancediensten nodig heeft. Het noodnummer heeft tolken in dienst, voor als u de Spaanse taal niet machtig bent.
 • Telefoonnummers voor contact met de receptie:

952 55 64 62 (Receptie) —   610 48 26 15 (Mobiel Camping) —  609 42 57 78 (nachtportier)

Voorzorgsmaatregelen en beveiliging, ter voorkoming van risico’s en schade:

 1. Op het perceel en op de gemeenschappelijke terreinen is open vuur verboden. Gebruik geen (brand)hout op de barbecues.
 2. Bovendien bevelen we aan niet te roken in tenten of in de bedden van caravans, enz. ter voorkoming van het risico op brand. Zorg dat peuken goed uitgedrukt worden en in een veilige afvalemmer gedeponeerd worden.
 3. De elektrische installatie moet in uitstekende staat van onderhoud verkeren. Controleer alles regelmatig, om ongelukken te voorkomen. De camping voert regelmatig controles en inspecties van de elektrische installaties uit met externe bedrijven, zodat onze cliënten niet aan gevaarlijke situaties worden blootgesteld.
 4. Let bijzonder goed op bij het gebruik van butaan- en propaangasflessen of andere gassen.
 5. Het is niet toegestaan op gevaarlijke wijze gassen te gebruiken in uw accommodatie of bij uw staanplaats. Uw gasaansluiting moet afdoende gecontroleerd zijn door een bevoegde instantie. Bij het verwisselen van lege gasflessen moet u er voor zorgen dat het ventiel vooraf is dichtgedraaid.
 6. Het gebruik van open vuur, zoals kaarsen, fakkels of anderszins, is niet toegestaan. Er mag alleen ongevaarlijke verlichting gebruikt worden, zoals elektrische kaarsjes of verlichting op zonne-energie, die geen schade aan uw bezittingen of derden kunnen veroorzaken. Vuur is gevaarlijk, ook als het klein is.
 7. Verlengsnoeren die normaliter opgerold zijn, moeten volledig afgerold worden om te voorkomen dat deze heet worden en tot oververhitting kunnen leiden.

  Als u een verdachte of gevaarlijke situatie waarneemt, zoals de toegang van onbevoegden op de camping, vragen we u voor uw veiligheid en die van anderen zo snel mogelijk de receptie te waarschuwen. Dit geldt ook als u tijdens uw verblijf hulp nodig heeft. U kunt daarvoor uw mobiele telefoon gebruiken en een van de telefoonnummers van de camping bellen, zodat u uw staanplaats of accommodatie niet hoeft te verlaten. Ook ’s nachts kunt u via de nachtportier direct met een van de medewerkers van de camping bellen, zonder dat u uw accommodatie hoeft te verlaten.

  Gebruikers van de camping zijn direct verantwoordelijk voor eventueel door hen veroorzaakte schade of overlast. Bij families met kinderen zijn ouders, voogden of de verantwoordelijke voor de registratie op de camping verantwoordelijk voor hun handelingen en mogelijk door hen veroorzaakte schade. We willen u eraan herinneren dat, als tijdens uw verblijf in uw caravan of tent brand ontstaat, als gevolg van foutief gebruik van materialen of gebrekkig onderhoud aan bezittingen of uitrusting, u verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uzelf en anderen. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat het erg belangrijk is dat u de staat van uw uitrusting goed controleert en dat u voldoende verzekerd bent voor schade aan anderen. Als u met uw voertuig bijvoorbeeld schade aanricht aan een ander voertuig of bezittingen, dient de verzekering van uw voertuig deze schade te dekken. Samengevat, wie iets kapot maakt is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade.

  Telefoonnummers voor noodgevallen: 112 (met tolken/vertalers in andere talen)

  • Het nummer 112 kunt u gebruiken als u politie, brandweer of ambulancediensten nodig heeft. Het noodnummer heeft tolken in dienst, voor als u de Spaanse taal niet machtig bent.
  • Bij de receptie ligt een mobiele telefoon waarmee u in noodgevallen gratis kunt bellen.
  • Als iemand een ongeluk heeft gehad of als u een van de hulpdiensten moet bellen, moet u contact opnemen vanaf de plek waar het voorval heeft plaatsgevonden. De hulpdiensten kunnen u mogelijk enkele vragen stellen om zo nauwkeurig en snel mogelijk in actie te kunnen komen. Mogelijk krijgt u telefonisch de opdracht om zelf iets te doen, bijvoorbeeld bij verdrinking of een hartinfarct.