Privacybeleid

Privacybeleid
D.L. Torrealta S.L. verklarende zijn verplichting van het nakomen van de geldige wetgeving van Bescherming van Persoonsgegevens, stelt door middel van dit document het Beleid ter Bescherming van Persoonsgegevens vast (“vanaf nu het “Beleid”), van toeganglijke aard voor al zijn klanten. D.L. Torrealta S.L. met fiscaal adres te C/ Rodríguez de la Fuente 3, C.P. 29749 Almayate (Málaga) met cif:B29843984, telefoon 952556462 en fax 952556271, e-mail: director@campingalmanat.es.

Eigendomstitel van het bestand – Verantwoordelijke van het bestand
De bestanden waarin de persoonsgegevens opgenomen worden (vanaf nu “Persoonsgegevens”) en die van toepassing zijn voor dit “Beleid”, zijn eigendom van D.L. Torrealta S.L. en deze bestanden waarin uw gegevens in komen te staan heten “Klanten” en “Kinderclub Almatín”.

Het verzamelen van gegevens
D.L. Torrealta S.L. verzamelt de Persoonsgegevens van de gebruiker van de website door middel van afdrukken en/of webformulieren. Bovendien garandeert D.L. Torrealta S.L. dat de persoonsgegevens die erin terecht komen, geschikt zijn en niet buitensporig, altijd in verband met de doelstelling van de gemaakte bestanden. Het invullen van deze afdrukken en/of formulieren betekent het uitdrukkelijk toestemmen van de houder dat de verkregen persoonsgegevens opgenomen worden in de bestanden die onderhouden en bewerkt worden door D.L.Torrealta S.L. en de houder garandeert dat de persoonsgegevens echt zijn en hem verantwoordelijk houdt voor het doorgeven of mededelen van iedere wijziging ervan.

Doel van het behandelen van de gegevens
Bij het verzamelen en behandelen van de persoonsgegevens door D.L. Torrealta S.L. , heeft het bestand “Clientes” als doel het “maken of behouden van de contractuele relatie met de gebruiker en/of klant, het beheren van boekingen, facturering, boekhouding en andere administratietaken ” en het bestand Kinderclub Almatín heeft als doel het beheren van bonificaties en cadeaus voor minderjarige klanten.

Rechten van toegang, wijziging en annulering
De houders van de gegevens hebben volgens de huidige wet, de bevoegdheid om het recht van toegang tot, wijziging en annulering van en verzet tegen de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de bestanden uit te oefenen, die onderhouden worden door D.L. Torrealta S.L. Deze rechten zijn:
– recht van toegang: tot de informatie van de bestanden van persoonsgegevens
– annuleringsrecht: van de persoonsgegevens die behandeld worden in een bestand
– recht van wijzigen: van de incorrecte of onjuiste persoonsgegevens in een bestand

De houder kan zich schriftelijk wenden tot de verantwoordelijke van het bestand en aanspraak maken op elk van zijn rechten. De verantwoordelijke voor het bestand kijkt de identiteit van de houder na aan de hand van een kopie van het identiteitsbewijs en geeft de gevraagde informatie door binnen de periode die bepaald wordt door de wetgeving die op ieder moment toegepast kan worden.
De gegevens van de Verantwoordelijke voor het bestand zijn: D.L Torrealta S.L., met adres te C/ Rodríguez de la Fuente 3 Almayate C.P 29749 (Málaga), telefoon: 952556462, Fax:952556271 en e-mail: director@campingalmanat.es

Veiligheidsmaatregelen
D.L Torrealta S.L. heeft de vereiste veiligheidsniveaus van de geldige wetgeving aangenomen voor een juiste bescherming van de persoonsgegevens die opgenomen en bewerkt zijn en alle technische en structurele maatregelen opgelegd die mogelijk binnen haar bereik liggen om de integriteit en veiligheid van de verkregen informatie in of op de bestanden te waarborgen, zodat het verlies, verkeerd gebruik, wijziging, vernietiging, niet toegestane toegang en het stelen van verkregen persoonsgegevens voorkomen wordt, zowel die, welke voortkomen uit menselijke handelen dan wel die welke voortkomen uit natuurlijke middelen. In beide bestanden (Klanten en kinderclub almatín), zijn de maatregelen van het basis niveau vastgelegd, die vereist worden door de LOPD.

Wijziging van de normen
D.L. Torrealta S.L. behoudt zich het recht van het wijzigen van dit beleid met als doel zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving evenals aan die, welke afgeleid zouden kunnen worden van codes bestaand voor die materie of om corporatieve motieven De gebruikers zijn de verantwoordelijk voor het regelmatig nakijken van dit beleid om zich op de hoogte te stellen van gemaakte wijzigingen.