Eigenschappen Club Almanat

Dankzij het hoge loyaliteitspercentage van klanten zowel in het winter- als in het zomerseizoen, biedt Camping Almanat zijn klanten sinds een paar jaar de mogelijkheid om bij de zogenoemde “CLUB ALMANAT” te horen.

Hoe en wie kan bij de Club Almanat horen?/strong> Dat beschrijven we hieronder:

1. Alle personen die al klanten zijn van de Camping. Daarvoor moeten ze eerst opgenomen zijn in onze database en voldoen aan het Huishoudelijk Reglement van dat de Camping heeft.
2. Zodra u eenmaal klant bent van Camping Almanat, hoeft u alleen maar het formulier in te vullen waarmee u uw inschrijving tot de Club Almanat goedkeurt en zo te voldoen aan de Wet bescherming Persoonsgegevens (WPB) geïmplementeerd in de Camping.
3. Het behoren tot deze club omvat noch vergaderingen noch kosten.
4. U machtigt met uw inschrijving in Club Almanat de Camping om uw gegevens op te nemen en te gebruiken voor eigen doeleinden van de camping betreffende informatie, marketing, aanbiedingen…tenzij u het tegenovergestelde te kennen geeft zoals aangegeven op het formulier volgens de CBP.

 

Wat biedt Club Almanat?

5. Club Almanat is nog maar net begonnen waardoor we, voor zover mogelijk, zijn eigenschappen en voordelen gaan configureren.
6. We geven een pas ter identificatie aan alle leden van de Club Almanat voor hun presentatie indien nodig of indien deze gevraagd wordt door personeel van de Camping.
7. In het Laag- of Middenseizoen, als u klant van een perceel is, bieden we de klanten van de Club meestal de beste aanbieding en prijs die we op dit moment hebben op Camping Almanat. (Zie prijzen en datums van Club Almanat).
8. Ook biedt Club Almanat de gebruikers van Bungalows in het laag- en middenseizoen een korting van 10% aan op de prijs al naar gelang de datum en aantal nachten.
9. Op de Website onder het hoofdstuk Club Almanat kunt u informatie, nieuws en voordelen volgen die wij onze klanten aanbieden.
10. Informatie, nieuws, marketingcampagnes, aanbiedingen, prijzen… Wij werken eraan met behulp van het programma voor het beheren van de Camping en vanaf de nieuwe website, operationeler te zijn, zo actueel mogelijk en met de grootste snelheid die in ons vermogen ligt.

De directie van de Camping behoudt zich het recht voor om altijd de voorwaarden, eigenschappen en modaliteit van toepassing van de club Almanat te wijzigen zonder voorafgaande directe en persoonlijke waarschuwing aan ieder lid van de Club. De klant van Club Almanat moet zelf opletten op de wijzigingen, aanbiedingen, informatie die geactualiseerd of aangeboden worden. In geen enkel geval zal het niet op de hoogte zijn van informatie geen reden zijn voor klachten of het moeten profiteren van genoemde voordelen, prijzen op momenten die niet aangegeven of aangeboden worden. Normaal gesproken is de website van de Camping een van de eerste plaatsen waar directe informatie openbaar wordt gemaakt voor de klanten of u moet direct informatie vragen bij de Receptie.